Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny

Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny

Jako každým rokem, i letos se naše školní družina zapojila

do projektu "POPRVÉ DO ŠKOLY - POPRVÉ DO KNIHOVNY", kterým oslovuje

Knihovna Jiřího Mahena v Brně všechny prvňáčky.

19 dětí ze třídy 1. A bylo slavnostně pasováno

" NA RYTÍŘE KNIH A ČTENÁŘE KNIHOVNY" v ústřední knihovně na ul . Kobližná.

Ve vestibulu knihovny  čekaly na děti princezny a princ, který každého prvňáčka po přečtení

slavnostního slibu pasoval na čtenáře knihovny, princezny každé dítě ošerpovaly

a obdarovaly drobným dárkem. V očích prvňáčků se zrcadlilo velké dojetí,

prožily nezapomenutelné slavnostní chvíle. Po slavnostním pasování si děti 

ještě prohlédly dětské oddělení v knihovně a na závěr si vyzkoušely různé úkoly,

doplňovačky a skládanky, které pro ně byly v knihovně připraveny.

20 dětí ze třídy 1. B se vypravilo na slavnostní pasování do pobočky KJM na ul. Křížová.

Přivítala je usměvavá paní knihovnice, která nejprve pohovořila o pravidlech

při půjčování knih a vyzkoušela děti z pohádkových hádanek. A potom to vypuklo!

Statný princ poklepal každého žáčka sedícího na "trůně" pohádkovým mečem, nového

čtenáře ošerpoval a krásná princezna ho obdarovala malým dárkem.

Nadšené děti si domů kromě dojmů odnesly i první vypůjčené knihy.

Fotografie si můžete prohlédnout ve FOTOGALERII.