Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny

Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny

Jako každým rokem, i letos se naše školní družina zapojila
do projektu "POPRVÉ DO ŠKOLY - POPRVÉ DO KNIHOVNY", kterým oslovuje
Knihovna Jiřího Mahena v Brně všechny prvňáčky.
19 dětí ze třídy 1. A bylo slavnostně pasováno
" NA RYTÍŘE KNIH A ČTENÁŘE KNIHOVNY" v ústřední knihovně na ul . Kobližná.
Ve vestibulu knihovny  čekaly na děti princezny a princ, který každého prvňáčka po přečtení
slavnostního slibu pasoval na čtenáře knihovny, princezny každé dítě ošerpovaly
a obdarovaly drobným dárkem. V očích prvňáčků se zrcadlilo velké dojetí,
prožily nezapomenutelné slavnostní chvíle. Po slavnostním pasování si děti 
ještě prohlédly dětské oddělení v knihovně a na závěr si vyzkoušely různé úkoly,
doplňovačky a skládanky, které pro ně byly v knihovně připraveny.
20 dětí ze třídy 1. B se vypravilo na slavnostní pasování do pobočky KJM na ul. Křížová.
Přivítala je usměvavá paní knihovnice, která nejprve pohovořila o pravidlech
při půjčování knih a vyzkoušela děti z pohádkových hádanek. A potom to vypuklo!
Statný princ poklepal každého žáčka sedícího na "trůně" pohádkovým mečem, nového
čtenáře ošerpoval a krásná princezna ho obdarovala malým dárkem.
Nadšené děti si domů kromě dojmů odnesly i první vypůjčené knihy.
Fotografie si můžete prohlédnout ve FOTOGALERII.