Návštěva knihovny se ŠD

Návštěva knihovny se ŠD

Jako každým rokem, i letos před VELIKONOCEMI,

navštíví děti ze školní družiny pobočku knihovny

Jiřího Mahena na ulici Křížová, kde pro ně bude připravený

program o VELIKONOČNÍCH ZVYCÍCH A TRADICÍCH.26. 3. 2010 - V. a VI. oddělení ŠD

31. 3. 2010 - III. a IV. oddělení ŠDDěti budou odcházet ze ŠD ve 13:45 hodin.

Návrat do školní družiny je v 15:00 hodin.