Návštěva knihovny se ŠD

Návštěva knihovny se ŠD

Jako každým rokem, i letos před VELIKONOCEMI,
navštíví děti ze školní družiny pobočku knihovny
Jiřího Mahena na ulici Křížová, kde pro ně bude připravený
program o VELIKONOČNÍCH ZVYCÍCH A TRADICÍCH.

26. 3. 2010 - V. a VI. oddělení ŠD
31. 3. 2010 - III. a IV. oddělení ŠD

Děti budou odcházet ze ŠD ve 13:45 hodin.
Návrat do školní družiny je v 15:00 hodin.