Distribuce mléka

Distribuce mléka

Distribuce školního mléka do automatů přešla od 1. 1. 2010 z Mlékárny Kunín, a. s. na firmu Come, s. r. o.. V současné době probíhají jednání se zřizovatelem školy o postoupení stávající smlouvy firmě Come a možnosti zahájení distribuce mléka  a mléčných výrobků do naší školy. Zpráva o zahájení distribuce bude v aktualitách a žáci budou informováni třídními učiteli.