Zkrácené vyučování 29. 1. 2009

Zkrácené vyučování 29. 1. 2009

V souvislosti s vydáváním vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2008/2009 a okolnostmi chřipkové epidemie na škole bude ve čtvrtek 29. 1. 2009  zkrácené vyučování.  Výuka končí po rozdání vysvědčení třídními učiteli odchodem na oběd dle následujícího rozpisu.

Nástupy na oběd:

1. ročník: 11:00

2. ročník: 11:10

3. ročník: 11:20

4. ročník: 11:30

5. ročník: 11:40

6. ročník: 12:00

7.ročníky: 12:10

8. ročník: 12:20

9. ročník: 12:25

Obědvají celé třídy a poté třídní učitelé předají žáky, kteří navštěvují školní družinu, příslušným vychovatelkám ŠD.