Zasedání ŽP - 3. 12. 2009

Zasedání ŽP - 3. 12. 2009

Ve čtvrtek 3. 12. se uskuteční letošní třetí zasedání Žákovského parlamentu.

Sejdeme se v 7.00 v jazykové učebně.

Program:

- Vánoční těšení - jarmark

- Předvánoční ples

- Florbalový turnaj v lednu