Výsledky šachového turnaje ve ŠD

Výsledky šachového turnaje ve ŠD

Ve čtvrtek 26. 11. 2009 se v rámci školní družiny uskutečnil

šachový turnaj za účasti 18 dětí. Ty byly rozděleny do dvou kategorií -

mladší ( žáci 1. a 2. ročníku) a starší ( 3. - 5. ročník).

Od počátku se hrálo vyřazovacím systémem. 

V mladší kategorii zvítězil Kamil Nedoma (2. A), druhé místo získal

Lukáš Svozil (2. A) , a třetí Filip Jarolín (2. C).

V kategorii starších se na prvním místě umístil Dalibor Kramář (4. C),

druhý skončil Jiří Zoufalý (4. A), a třetí Adam Klíčník (3. C).

Všechny boje se nesly v duchu fair - play. Nejúspěšnější byli odměněni

diplomem a věcnými cenami.

Sláva vítězům, čest poraženým !