Předvánoční ples - 17. 12. 2009

Předvánoční ples - 17. 12. 2009

Předvánoční ples

 

Ve čtvrtek 17. prosince 2009 se koná již posedmé školní ples.

Letos jsme se nechali inspirovat Anglií 19. století.

 

Pravidla chování a bezpečnosti na školním plese

1. Zákaz kouření, pití alkoholu a užívání jiných omamných látek.

2. Vstup pouze ve společenském oblečení.

3. Vstup pouze do vymezených prostor, není možno vstupovat k šatním skříňkám a do jednotlivých pater.
Svrchní ošacení a příruční zavazadla je možno si odložit v šatnách u tělocvičny.

4. Dbát pokynů dozoru konajících pedagogických pracovníků.

5. Vstup povolen od 15.45, nejpozději však do 16.30.

6. Pokud účastník opustí školu, nemá možnost se vrátit zpět.

7. Vstup na ples je povolen pouze v páru žákům Základní školy Bakalovo nábřeží. (Žáci devátých ročníků mohou přijít i jednotlivě, popřípadě s partnerem mladším 18 let.)

8. Během plesu platí vnitřní řád školy, jeho porušení může vést k okamžitému ukončení plesu.

Na příjemnou zábavu se všichni těšíme.