Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče nastávajících prvňáčků,

tak jako v uplynulých letech očekáváme i nyní vysoký zájem o přijetí do 1. ročníku, který výrazně převyšuje kapacitní možnosti školy. Situaci tentokrát komplikuje
i skutečnost, že na rozdíl od let minulých, kdy jsme otevírali 3 třídy 1. ročníku,  můžeme  tentokrát otevřít pouze 2 třídy!! (odchází nám 2 třídy žáků 9. ročníku)

Pokud by byl přijat dostatečný počet žáků školy na víceletá gymnázia a vytvořil by se prostor pro redukci tříd na II. stupni, mohli bychom dodatečně otevřít další 1. třídu.
S ohledem na nový způsob přijímacího řízení na střední školy však budeme moci definitivní stanovisko zaujmout nejdříve počátkem června.

Komplexní soubor informací týkajících se zápisu naleznete pod odkazem "Přijetí do školy".

                                                                            PhDr. Yveta Gašparcová

                                                                                          ředitelka