Návštěva knihovny se ŠD

Návštěva knihovny se ŠD

Jako každým rokem, i letos v prosinci, navštíví děti ze školní družiny pobočku knihovny Jiřího Mahena na ulici Křížová, kde pro ně bude připravený program o ADVENTU a VÁNOCÍCH.

10. 12. 2008 - III. a IV. oddělení ŠD

12. 12. 2008 - I. a II. oddělení ŠD

Děti budou odcházet ze ŠD ve 13:45 hod.

Návrat do ŠD je v 15:00 hodin.