Dignity Day

Dignity Day

Mgr. Pavel Hodál

V pondělí 20. 10. 2008 reprezentovalo 14 žáků z Bakalky Českou republiku na mezinárodní dětské konferenci Dignity Day – Den důstojnosti, která se konala na First Bilingual Middle Sshool ve Vídni. Naši žáci měli možnost komunikovat společně se svými vrstevníky z Rakouska, Slovenska a Rumunska.


Kromě možnosti zjistit názory svých vrstevníků na řadu zajímavých témat měli naši žáci příležitost porovnat své jazykové dovednosti zejména v anglickém jazyce, který byl jazykem jednacím.