Zájmové kroužky ve Školní družině

V rámci pobytu ve Školní družině se děti mohou zapojit do kroužků, které vedou paní vychovatelky a pan vychovatel.

Nabízíme dětem následující kroužky - sportovní, výtvarný, rukodělný "Šikulky" a "Klub mladých čtenářů na Bakalce".

Kroužek

Den/čas konání/
 

Termín
zahájení

Informace o kroužku
 

Rukodělný

ŠIKULKY“
H. Jebasová
M. Pírková

čtvrtek
14:00 – 15:30 hodin

 

8. 10. 2020

Kroužek pro šikovné děti z 2. – 5. ročníků,
které si chtějí vyzkoušet různé výtvarné techniky.
Příspěvek na materiál – 750 Kč na 1. pololetí.
Počet lekcí v 1. pololetí – 6 (termíny budou upřesněny, maximálně 14 žáků).

Ruční práce
R. Kanková
Z. Šilhanová

čtvrtek
15:00 – 16:00 hodin
 

1. 10. 2020

Kroužek určený pro žáky 1. - 5. ročníků, ve kterém
si vyrobí drobné dekorační předměty z papíru i textilu,
osvojí si základy háčkování, šití, pletení i jiných technik.
Příspěvek na materiál na 1. pololetí 300 Kč. (maximálně 15 žáků)

Tvořivé modelování
M. Rozumková

čtvrtek
14:00 – 15:00 hodin
 

1. 10. 2020

Kroužek určený pro žáky 1. - 5. ročníků, jehož náplní bude modelování z keramické a modelářské hlíny.
Příspěvek na materiál 500 Kč - na pololetí.
(maximálně 15 žáků)

Literárně dramatický
K. Ungárová
 

Středa (sudý týden)
14:00 – 15:30
hodin

 

30. 9. 2020

Kroužek pro žáky 2.a 3. ročníků, ve kterém si upevní čtenářské a komunikační dovednosti.
Děti si také připraví dramatizaci několika krátkých pohádek pro rodiče.

Malý fotbal

Č. Cenek

pátek
14:00 – 15:00 hodin

 

2. 10. 2020

Sportovní kroužek zaměřený na malý fotbal (technika, střelba, základy fotbalu). Kroužek je pouze pro družinové děti (1. - 5. ročník).

Relaxační cvičení
T. Kozáková

Středa
15:00 – 16:00 hodin

7. 10. 2020

Kroužek, jehož náplní bude např. protahování, dýchání do břicha, relaxace, poslech hudby, četba.

Družinový časopis
R. Syrovátková

pátek
15:30 – 16:30 hodin

2. 10. 2020

Cílem družinového časopisu bude informovat o dění ve školní družině očima dětí, přinášet rozhovory, hodnocení knih, filmů, her, typy na volnočasové aktivity.
Kroužek je určený pro žáky 1. - 5. tříd.