Zájmové kroužky ve Školní družině

V rámci pobytu ve Školní družině se děti mohou zapojit do kroužků, které vedou paní vychovatelky a pan vychovatel.

Nabízíme dětem následující kroužky - sportovní, výtvarný, rukodělný "Šikulky" a "Klub mladých čtenářů na Bakalce".

 
Kroužek Den/čas konání/
učebna
Vychovatelka/
vychovatel
Termín
zahájení
Informace o kroužku
Rukodělný „ŠIKULKY“

čtvrtek
14:00–15:30

H. Jebasová
M. Pírková
11. října 2018

Kroužek pro šikovné děti z 2. – 5. ročníků, které si chtějí vyzkoušet různé výtvarné techniky.
Příspěvek na materiál – 750 Kč na 1. pololetí.

Počet lekcí v 1. pololetí – 6 (termíny budou upřesněny).
(maximálně 14 žáků).

Výtvarné tvoření

úterý
14:00–15:30

J. Kotoučková
Z. Šilhanová
2. října 2018

Kroužek pro žáky 1. – 2. ročníků, ve kterém si vyzkouší jednoduché výtvarné techniky. Příspěvek na materiál 600 Kč.
(maximálně 15 žáků).

Zápis do kroužku proběhne ve ŠD
ve středu 12. 9. 2018, od 15:00 hodin.

Neposedné klubíčko

Středa (lichý týden)
14:00–15:30
hodin

R. Kanková 10. října
2018
Kroužek určený pro žáky 1. - 4. ročníků, ve kterém si vyzkouší základy háčkování, pletení, šití a vyšívání.
Příspěvek na materiál 550 Kč - na pololetí.
(maximálně 10 žáků)
Literárně dramatický tředa (sudý týden)
14:00 – 15:30
hodin
K. Ungárová 3. října 2018 Kroužek pro žáky 2.a 3. ročníků, ve kterém si upevní čtenářské a komunikační dovednosti, pravidelně budou navštěvovat knihovnu.
Děti si také připraví dramatizaci několika krátkých pohádek pro rodiče 
Sportovní

pátek
14:00–15:00

T. Kozáková
Č. Cenek
6. října 2017 Kroužek pro žáky 3. - 4. ročníků, ve kterém si  vyzkouší jak kolektivní tak individuální sporty (např. fotbal, košíkovou, florbal), seznámí se se základy atletiky, gymnastiky.

Do výše uvedených kroužků je možné se přihlásit od 13. 9. 2016 ve školní družině.