Zájmové kroužky ve Školní družině

V rámci pobytu ve Školní družině se děti mohou zapojit do kroužků, které vedou paní vychovatelky a pan vychovatel.

 

Kroužek

Den

a čas konání
 

Termín
zahájení

Informace o kroužku

Rukodělný

ŠIKULKY“
H. Jebasová
M. Pírková

středa
14:00 – 15:30
 

5. 10. 2022

Kroužek pro šikovné děti z 2. – 5. ročníků, které si chtějí vyzkoušet různé výtvarné techniky. Příspěvek na materiál: 500 Kč na pololetí.
Počet lekcí v pololetí: 6 (termíny budou upřesněny).

(maximálně 12 žáků)

Výtvarný kroužek
R. Kanková
M. Jandová

čtvrtek
14:00 – 15:00
 

6. 10. 2022

Kroužek je určený žákům 1. - 4. ročníků, ve kterém si vyrobí drobné dekorační předměty z papíru i textilu.

(maximálně 10 žáků)

Tvořivé modelování
M. Rozumková

úterý
14:00 – 15:00
 

4. 10. 2022

Kroužek je určený žákům 1. - 5. ročníků, jehož náplní bude modelování z modelářské hlíny a plastelíny.

(maximálně 15 žáků)

Hravý dějepis
P. Ondrová

čtvrtek
14:00 – 15:00

 

6. 10. 2022

Kroužek je určený pro žáky 3.-5. ročníku.

Projdeme napříč dějinami od pravěku až po současnost. Budeme číst, kreslit, vyrábět a hrát vybrané události a osobnosti historie.

(maximální počet účastníků 12)

Florbal
T. Syslová

středa
14:30 – 15:30
 

5. 10. 2022

Kroužek určený pro žáky 3.-5. ročníku.

Kroužek je zaměřený na rozvoj pozitivního vztahu k pohybu a sportu. Žáci se v rámci kroužku zaměří na sportovní dovednosti (týmova hra, spolupráce, fair-play atd.) Obsahem tréninků: techniky střelby a přihrávek, práce s florbalkou, vedení míčku, osvojování pravidel.

(maximálně 15 žáků)

Sportovní přípravka
T. Syslová

úterý
14:30 – 15:30

4. 10. 2022

Kroužek určený pro žáky 1.-2. ročníku.

Kroužek je složený z tréninků zaměřených na všestrannost a základní sportovní průpravu (týmovost, taktika, vytrvalost, rychlost, ohebnost, rovnováha, postřeh a koordinace). V průběhu kroužku se žáci seznámí s různými sporty.

(maximálně 20 žáků)

Gymnastika
P. Dočekalová

pátek
13:4515:00

7. 10. 2022

Kroužek je určený žákům 2.-4. ročníků.

Díky kroužku děti získají všestrannou pohybovou průpravu a získají základní akrobatické dovednosti. Snahou je utvářet pozitivní vztah dětí k pohybu a ke sportu.

(maximálně 15 žáků)

Deskové hry
J. Kotoučková

R. Zelený

Středa
1. 15:10 – 16:10

2. 16:10 – 17:10

5. 10. 2022

Kroužek je rozdělený do dvou skupin (1.skupina: 2.-3. ročník,
2. skupina 4.-5. ročník). V případě malého zájmu se skupiny spojí
a kroužek proběhne v prvním čase.

(maximálně 15 žáků)

Anglické čtení
J. Burián

pátek
14:0015:00

7. 10. 2022

Kroužek je určený žákům 3. -5. ročníků.

Kroužek je zaměřený na rozvoj kladného vztahu k cizím jazykům. Hlavní zaměření je na čtení a poslech v anglickém jazyce.
Typy knih: dětské pohádky typu Hansel and Gretel, Tom Sawyer, Harry Potter, Diary of a wimpy kid…

(maximálně 15 žáků)