Zájmové kroužky ve Školní družině

V rámci pobytu ve Školní družině se děti mohou zapojit do kroužků, které vedou paní vychovatelky a pan vychovatel.

Nabízíme dětem následující kroužky - sportovní, výtvarný, rukodělný "Šikulky" a "Klub mladých čtenářů na Bakalce".

 
Kroužek Den/čas konání/
učebna
Vychovatelka/
vychovatel
Termín
zahájení
Informace o kroužku
Rukodělný „ŠIKULKY“

?
14:00–15:30

H. Jebasová
M. Pírková
?

Kroužek pro šikovné děti z 2. – 5. ročníků, které si chtějí vyzkoušet různé výtvarné techniky.
Příspěvek na materiál – 750 Kč na 1. pololetí.

Počet lekcí v 1. pololetí – 6 (termíny budou upřesněny).
(maximálně 14 žáků).