Zájmové kroužky ve Školní družině

V rámci pobytu ve Školní družině se děti mohou zapojit do kroužků, které vedou paní vychovatelky a pan vychovatel.

Kroužek

Den/čas konání/
 

Termín
zahájení

Informace o kroužku
 

Rukodělný

ŠIKULKY“
H. Jebasová
M. Pírková

středa
14:00 – 15:30 hodin
 

6. 10. 2021

Kroužek pro šikovné děti z 2. – 5. ročníků,
které si chtějí vyzkoušet různé výtvarné techniky.
Příspěvek na materiál: 750 Kč na pololetí.
Počet lekcí v pololetí: 6 (termíny budou upřesněny)

(maximálně 10 žáků)

Výtvarný kroužek
R. Kanková
 

čtvrtek
14:00 – 15:00 hodin
 

7. 10. 2021

Kroužek je určený žákům 1. - 4. ročníků, ve kterém
si vyrobí drobné dekorační předměty z papíru i textilu.
(maximálně 15 žáků)

Tvořivé modelování
M. Rozumková

úterý
14:00 – 15:00 hodin
 

5. 10. 2021

Kroužek je určený žákům 1. - 5. ročníků, jehož náplní bude modelování z keramické a modelářské hlíny.
(maximálně 15 žáků)

Pletení kabelek
 

úterý
15:00 – 16:30 hodin

 

5. 10. 2021

Kroužek je určený žákům 4.-5. ročníků, ve kterém se naučí poskládat si svou vlastní kabelku CandyBag.

Příspěvek na materiál: 300 Kč na pololetí.

(maximálně 10 - 15 žáků)

Malý fotbal

Vybíral

pátek
14:00 – 15:
20 hodin
 

8. 10. 2021

Kroužek určený žákům 1. - 5. ročníků (pouze pro družinové děti).

Snahou je utvářet pozitivní vztah dětí k pohybu a ke sportu. Sportovní kroužek zaměřený na malý fotbal (technika, střelba, základy fotbalu).

(maximálně 12 žáků)

Relaxační cvičení
T. Kozáková

středa
14:00 – 15:00 hodin

6. 10. 2021

Kroužek určený žákům 1. - 5. ročníků.

Kroužek, jehož náplní bude např. protahování, dýchání do břicha, relaxace, poslech hudby, četba. Různé relaxační techniky učí děti harmonii a lepšímu zvládnutí stresových situací.

(maximálně 10 žáků)

Gymnastika

P. Dočekalová

pátek
13:30 – 15:00 hodin

8. 10. 2021

Kroužek je určený žákům 1.-5. ročníků.

Díky kroužku děti získají všestrannou pohybovou průpravu a získají základní akrobatické dovednosti.

Snahou je utvářet pozitivní vztah dětí k pohybu a ke sportu.

(maximálně 10 - 15 žáků)

Malý záchranář

S. Novotná

R. Zelený

pondělí

15:00 – 16:00 hodin

4. 10. 2021

Kroužek je určený žákům 2. - 5. ročníků.

Kroužek naučí děti správně reagovat na různé situace a dozví se spoustu informací o lidském těle. Mimo jiné se naučí základní kroky při poskytování první pomoci a také základy sebeobrany.

(maximálně 5 - 10 žáků)