Testování SCIO Aj a Nj v roce 2009/2010

Ze zprávy testování SCIO:

Anglický jazyk:

Výsledky vaší školy v anglickém jazyce jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování

Porovnáním výsledků OSP s výsledky testů z anglického jazyka jsme zjistili, že studijní potenciál žáků v anglickém jazyce je využíván dobře, Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti.

Německý jazyk:

Výsledky Vaší školy v německém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte mezi velmi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 80% zúčastněných škol.

Porovnáním výsledků OSP s výsledky testů z německého jazyka jsme zjistili, že studijní potenciál žáků v německém jazyce je využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti.

scio_2009_aj_nj_1_jpeg_17652_0.jpeg

scio_2009_aj_nj_2_jpeg_18979_0.jpeg