Sponzorské příspěvky za rok 2013/2014

Vedení školy děkuje jménem všech zaměstnanců a žáků štědrým sponzorům, kteří v roce 2013/2014 darovali formou účelových a neúčelových finančních darů celkem 84 000 Kč a věcný dar v hodnotě 15 000 Kč.