SCIO 9. ročníků 2010/2011

Jsme velmi rádi, že se můžeme prezentovat výsledky celostátního srovnávání úspěšnosti vzdělávání na základních školách v rámci projektu Kvalita I., financovaného z prostředků ESF a připraveného ve spolupráci s MŠMT ČR.

Testování proběhlo dne 29. ledna 2008 na 1 796 školách celé ČR, celkem se testování zúčastnilo 68 877 žáků 9. ročníků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, z naší školy 47 žáků. Žákům byly zadány 3 testy (test matematických dovedností, test dovedností v českém jazyce a test obecných dovedností). Záznamové archy, do kterých žáci vyplňovali řešení testových úloh byly hromadně zpracovány v Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání v Praze.

Následující výsledky jsou zpracovány jednak jako srovnání výsledků celé školy s výsledky žáků v Jihomoravském kraji i výsledky žáků v celé České republice. Dále uvádíme i podrobný rozbor výsledků jednotlivých tříd, srovnání výsledků jazykových tříd 9.B,C a nejazykové třídy 9.A jak mezi sebou, tak s krajským a celostátním výsledkem.

Velice nás těší, že vysoká kvalita vzdělávání na naší škole se potvrdila i tímto zcela objektivním šetřením.

Výsledky CERMAT - 9. ročník Výsledky

 

35484 public://story/2011/05/scio_2010_6r_png_69437.png 35490 public://story/2011/05/scio2010_prehled_png_32382.png