Schválené výdaje na aktivity podpořené Radou rodičů 2020/2021

akce na třídu celkem
1. r. čtenářská slavnost 1 500,00 Kč 4 500,00 Kč
1. st. Vánoční těšení 10 000,00 Kč
1.st. Matematické soutěže 1 000,00 Kč
1.st.- ŠD soutěže ve školní družině 4 000,00 Kč
1.st.- ŠD Nákup drobných výtvarných potřeb a materiálu pro tvořenív ŠD á 1300,- na oddělení/rok 15 600,00 Kč
1.st. Akce ke Dni dětí 25 000,00 Kč
1.st. Soutěže v angličtině - English Star, English Song a English Poem - každá 1000,- 10 000,00 Kč
1. st. Ocenění pro nejlepší žáky na konci roku 4 500,00 Kč
74 600,00 Kč
Šachový kroužek -startovné 1 000,00 Kč
2. st. Předvánoční ples žáků 15 000,00 Kč
2. st. výjezd ŽP 3 000,00 Kč
2. st. Matematické soutěže, fyzikální soutěže 3 000,00 Kč
2. st. Školní kola předmětových olympiád- ocenění pro žáky s nejlepším umístěním 3 000,00 Kč
2. st. LVK 2x1500,- Kč 3 000,00 Kč
2. st. Sportovní olympiáda 4 000,00 Kč
2. st. Ocenění pro nejlepší žáky na konci roku 3 300,00 Kč
2. st. Vánoční jarmark 5 000,00 Kč
39 300,00 Kč
Školní knihovna - vybavení novými tituly (1. stupeň i 2. stupeň po 10.000,-) 20 000,00 Kč
Školní cizojazyčná knihovna - vybavení novými tituly (1. stupeň i 2. stupeň) 20 000,00 Kč
vybavení školní lékárničky a zdravotnícké vybavení 10 000,00 Kč
CELKEM: 164 900,00 Kč