Schválené výdaje na aktivity podpořené Radou rodičů 2019/2020

  akce na třídu celkem
1. r. čtenářská slavnost 1 500,00 Kč 4 500,00 Kč
1. st. Vánoční těšení   7 000,00 Kč
1.st. Matematické soutěže   1 000,00 Kč
1.st.- ŠD soutěže ve školní družině   4 000,00 Kč
1.st.- ŠD Nákup drobných výtvarných potřeb a materiálu pro tvořenív ŠD á 1300,- na oddělení/rok   15 600,00 Kč
1.st. Akce ke Dni dětí   25 000,00 Kč
1.st. Soutěže v angličtině - English Star, English Song a English Poem - každá 1000,-   10 000,00 Kč
1. st. Ocenění pro nejlepší žáky na konci roku   4 500,00 Kč
      71 600,00 Kč
  Šachový kroužek -startovné   1 000,00 Kč
2. st. Předvánoční ples žáků   15 000,00 Kč
2. st. výjezd ŽP   3 000,00 Kč
2. st. Matematické soutěže, fyzikální soutěže   3 000,00 Kč
2. st. Školní kola předmětových olympiád- ocenění pro žáky s nejlepším umístěním   3 000,00 Kč
2. st. LVK 2x1500,- Kč 3 000,00 Kč
2.st. Nákup ochranných brýlí pro chemickou laboratoř 30x 40,- Kč   1 200,00 Kč
2. st. Sportovní olympiáda   4 000,00 Kč
2. st. Ocenění pro nejlepší žáky na konci roku   3 300,00 Kč
2. st. Vánoční jarmark   5 000,00 Kč
2. st. stolní fotbal 2x á 7.000,-   14 000,00 Kč
      54 500,00 Kč
       
  Školní knihovna - vybavení novými tituly (1. stupeň i 2. stupeň po 10.000,-)   20 000,00 Kč
       
  Školní cizojazyčná knihovna - vybavení novými tituly (1. stupeň i 2. stupeň)   20 000,00 Kč
       
  vybavení školní lékárničky a zdravotnícké vybavení   10 000,00 Kč
       
  CELKEM:   177 100,00 Kč