Rybník

Rybník

28. 4. 2009

Milý deníčku,

dnes pojedeme do Žebětína. Vyšli jsme v 8.25. Autobusem jsme vyjeli v 8.38. Když jsme přijeli, čekala na nás spousta zábavy. Dostali jsme pracovní listy a rozdělili jsme se do skupin: červené, zelené, černé a modré rybky. Byly tam čtyři úkoly: 1. kreslení rybníka, 2. jsme dostali tabulku a měli jsme z ní vypsat všechna zvířata. 3. jsme zkoumali vodu a dívali jsme se na zvířata - viděli jsme pulce, pijavice, larvy od komárů a řasy. Nejvíce jsme se divili, když paní učitelka nabrala vodu a byla čistá! Ale když jsme se podívali do vody, byla špinavá. Poslední čtvrtý úkol byl napsat a nakreslit, co se nám nejvíce líbilo. Bylo tam hodně stromů: lípy, vrby, zlatý déšť, také se tam ukázaly labutě a kačeny.

No, bylo to tam krásné.  Natálka Nečasová, 2.A, Den Země