Revitalizace školní zahrady

V prosinci letošního roku škola dokončila projekt pod názvem Revitalizace školní zahrady při ZŠ Bakalovo nábřeží 8. Tento projekt mohl být realizován díky příspěvku nadace ČEZ ve výši 300 000 Kč. Projekt byl zacílen především na vybavení venkovního areálu sportovně-herními prvky. Cílová skupina jsou žáci školy a žáci zařazení do školní družiny.