Provozní řád školní jídelny

platnost od 3. 1. 2012

Cena obědu:

  6  - 10 let  25 Kč
11 - 14 let  27 Kč
15 a více let  29 Kč

 

 1. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou určeného věku. Školní rok je období od 1. září do 31. srpna.
 2. Cena stravovací karty: 100 Kč Tato karta slouží strávníkovi po celou dobu školní docházky a je nevratná. Výdej obědů probíhá od 11:30 do 14 hodin, není – li po dohodě s vedením kuchyně stanoveno jinak (změny navržené školou – informace zajistí vedení ZŠ).
 3. Pokud žák nemůže přijít na oběd (nemoc), mohou si rodiče vyzvednout oběd od 11.30 do 13.hodin ve školní jídelně pouze 1 den.
 4. Při delší nepřítomnosti je nutné obědy vždy odhlásit.
 5. Podle nařízení Městské hygienické stanice v Brně se z bezpečnostních a epidemiologických důvodů povoluje vynášet oběd pouze v jídlonosičích. Do jiných nádob /kelímky,sklenice/ je výdej obědů zakázaný.
 6. Vydaný oběd do jídlonosiče je určen k přímé a okamžité spotřebě bez skladování.
 7. Obědy se odhlašují i přihlašují do 12 hodin den předem (nemoc, výlety, ŠPV apod.).
 8. Obědy se mohou odhlašovat osobně nebo na tel. č. 543 213 254 nebo 722 564 046
 9. Obědy plaťte nejpozději do 25. dne v měsíci. Na základě přijaté platby se provádí automaticky přihlášení obědů na následující měsíc.
 10. Obědy na další měsíc se po zaplacení musí přihlásit pouze v případě, že byla složenka nebo příkaz k úhradě zadán pozdě tj. méně jak 4 dny před koncem měsíce.
 11. Při osobním přihlašování je nutné vždy předložit doklad o zaplacení.
 12. Základní informace jsou také uvedeny na zadní straně stravovací karty. Školní jídelna neručí za odložené věci.
 13. Rodiče mohou provést namátkově ochutnávku ve ŠJ a provedou zápis do degustační knihy u ředitele ŠJ.
 14. Strávníci budou vstupovat do prostor školní jídelny pouze v přezůvkách a se stravovací kartou.
 15. Z jídelny je zakázáno vynášet nádobí nebo jídlo.
 16. Vyúčtování plateb, které jsou placeny trvalými příkazy proběhne vždy po ukončení školního roku.
 17. Při úplném ukončení stravování (odchod na jinou školu, ukončení školní docházky) vyplatíme přeplatky na stravném hotově v kanceláři ŠJ.
 18. Obědy se platí pouze složenkou, příkazem k úhradě nebo trvalým příkazem. Po domluvě a ve výjimečných případech i v hotovosti.                                                                                                                                                              Bc.Robert Kameníček , ředitel Školní jídelny

                                                                                              

      V  Brně dne 3. 1. 2012