Projekt Se slušností nejdál dojdeš

V roce 2014 realizovala naše škola v rámci implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách projekt pod názvem Se slušností nejdál dojdeš. Na Bakalce i v životě. č. MŠMT-8178-7/2014.