Projekt Příběhy našich sousedů

V návaznosti na setkávání se našich žáků se seniory, které probíhalo formou projektů Ahoj babi a dědo na Bakalce (2012), Babi a dědo, pojďte s námi do divadla (2013) a Babi, dědo, pojďte si s námi hrát (2014), se naši žáci ve školním roce 2013/2014 zapojili do dalšího „mezigeneračního projektu" s názvem Příběhy našich sousedů. Tato akce probíhala pod záštitou městské části Brno-střed, pořádala ji organizace Post Bellum a zúčastnily se jí čtyři brněnské školy, které zpracovaly 10 pamětnických příběhů.

Cílem projektu bylo zaznamenat dramatické osudy našich spoluobčanů, jejichž život poznamenaly útrapy druhé světové války nebo totalitního režimu. Žáci vyprávění pamětníků audiovizuálně nahrávali a publicisticky zpracovávali do ucelených životních příběhů. Vrcholem celého projektu byla závěrečná slavnostní prezentace, která proběhla 24. června 2014 ve Společenském centru radnice na Dominikánské ulici, kde odborná porota hodnotila studentské práce.

Naše škola obsadila krásné druhé a třetí místo. Jako druhý v pořadí se umístil tým, který zpracovával životní peripetie paní inženýrky Mileny Blatné, jež strávila část života v uranových dolech v Jáchymově. Tým na třetím místě zmapoval strastiplný život paní Vlasty Černé, nynější ředitelky Konfederace politických vězňů.
Projekt umožnil našim žákům nejen seznámit se s osudy lidí poznamenaných válkou nebo totalitní ideologií, ale také si mohli vyzkoušet práci dokumentaristů a rozhlasových reportérů. Byla to pro ně také skvělá možnost „prožít si dějiny" na vlastní kůži, ne pouze prostřednictvím hodin dějepisu.

Je možné, že se budeme tomuto projektu věnovat i v dalších letech, neboť tato práce byla jistě přínosná nejen pro naše žáky, ale i jejich pedagogy.

Vítězná místa obsadili tito žáci: Linda Dema, Světlana Vojtková, Viktorie Prokopová, Ondřej Klíčník, Andrea Tesařová, Karolína Žáková, Alexandra Náplavová a Štěpán Hájek.
Pedagogické vedení: Martin Kotrba, Ivana Fabianová, Eva Svobodová

Závěrečné výstupy zde: www.pribehynasichsousedu.cz

Martin Kotrba

Příloha Velikost
komiks1.pdf 421.11 KB
komiks2.pdf 471.52 KB