Projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách“

V tomto projektu je naše škola partnerem pro 3 subjekty: pro Střední průmyslovou školu chemickou v Brně a dvě brněnská gymnázia - Gymnázium Křenová a Gymnázium tř. Kpt. Jaroše.

Cílem tohoto projektu je podnítit zájem žáků o technické obory cestou intenzivní spolupráce základních a středních škol v regionu. Jedná se o jednorázové akce středních škol pro žáky základních škol, v rámci kterých jsou přírodovědné a technické obory prezentovány ryze prakticky a populárně naučným způsobem. Jde především o ukázky pokusů a práce v laboratořích, různá měření a vyvozování souvislostí.

Věříme, že zapojení školy do projektu zpopularizuje u žáků technické obory jako perspektivní odvětví, kde je po absolventech největší poptávka na trhu práce a podaří se vychovat kvalitní odborníky v technických oborech, jako tomu v Brně vždy bývalo.