Projekt „ Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách“

Naše škola je zapojena do projektu, jehož realizátorem je Statutární město Brno, jedná se o cílenou podporu vybraných žáků na konkrétních školách, která spočívá zejména v doučování, individuálních konzultacích, v práci s rodiči, poradenskými centry a PPP. V oblasti materiálního zázemí škola obdrží tablety, software a další nezbytné materiály pro mentorskou práci pedagogů se žáky.  

Více o projektu na www.brno.cz