Projekt Etická výchova

Ve školním roce 2013/2014 škola předložila projektový záměr MŠMR ČR a obdržela grant v rámci implementace etické výchovy do kurikula vzdělávání na základních školách. Celkový rozpočet projektu činí 89 957,- Kč, z toho dotace MŠMT ČR činí 65 800,- Kč.

Díky projektu byli dva pedagogové školy podpoření 40-ti hodinovým akreditovaným školením. Tato jejich kvalifikace bude využívána ke konzultacím a pomoci při zavádění etické výchovy do výuky i pro ostatní pedagogy školy. Součástí projektu bylo proškolení celého pedagogického sboru v dané oblasti odborníky z Etického fóra, které zaštiťuje problematiku Etické výchovy na školách v celé ČR. Z projektu byly také pořízeny učebnice, pracovní listy
a metodiky pro učitele.

Vedení školy považuje problematiku výuky etiky za natolik závažnou, že hodlá vzdělávání žáků i pedagogů v této oblasti podporovat a rozšiřovat i do budoucna.