Pracovní činnosti v anglickém jazyce

Na naší škole byla zahájena výuka pracovních činností v anglickém jazyce. Toto bilingvní vyučování vychází z našeho Školního vzdělávacího programu „Naše výsledky hovoří cizími jazyky“ a je postupně rozšiřováno do všech tříd 1. stupně. U dětí si získává velkou oblibu.

Žáci si tak u manuálních aktivit spojí anglickou teorii s praxí – reagují na pokyny pedagoga, odpovídají na jeho dotazy a sledují instruktáž práce doprovázenou především anglickým komentářem. Naučí se tak nenásilnou formou základní anglické vazby, pojmenují pracovní pomůcky a materiál.