Výtvarné studio Bakalky (JIŽ NENÍ MOŽNÉ PODAT PŘIHLÁŠKU)

Výtvarné studio Bakalky (JIŽ NENÍ MOŽNÉ PODAT PŘIHLÁŠKU)

Mgr. Pavel Hodál

Zájmový kroužek

VÝTVARNÉ STUDIO pro děti

 MÁ V TUTO DOBU PLNOU NAPLNĚNOST.

NEMŮŽEME JIŽ PŘIJÍMAT NOVÉ PŘIHLÁŠKY.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ !

 

 

Milí rodiče,

  • využijte volný čas Vašich dětí k tomu, aby mohly rozvíjet své výtvarné  aktivity ve VÝTVARNÉM STUDIU.
  • Děti se seznámí s novými výtvarnými technikami, s plošnou, prostorovou, objektovou a akční tvorbou.
  • Pomocí výtvarných her děti získají zručnost a procvičí si techniku ruky.
  • VÝTVARNÉ STUDIO je pro děti i skvělou relaxací.

 

Studio bude pracovat formou zájmového kroužku

ve třech vyučovacích hodinách od 4. října 2016 do 13. června 2017.

 

Kroužek je placený.

Cena za dítě je na každé pololetí je 1 500,-Kč + 100, kč na výtvarný materiál

Děti obdrží certifikát o účasti.

 

Začínáme již v úterý 4. října 2016 ve 13.00 hodin

v učebně č.204 ve žlutém patře.

 

Jak přihlásit dítě? 

Stačí jen vyplnit přihlášku do kroužku naší školy, kterou si vyzvednete u třídního učitele Vašeho dítěte nebo v kanceláři školy a v kolonce název kroužku vyplnit Výtvarné studio pro děti a opět ji učiteli co nejdříve vrátíte.

Doporučuji poslat ještě informaci o Vašem zájmu mailem.

 

Bližší informace Vám podá Mgr. Marek ŠVORČÍK

kontakt: tel. 543 426 918, mail: svorcik@bakalka.cz (link sends e-mail)

UZÁVĚRKA PRO PŘIHLÁŠENÍ DO STUDIA JE 16.9. 2016