Prevence šíření infekční žloutenky

Prevence šíření infekční žloutenky

Vážení rodiče,

přečtěte si prosím doporučení Krajské Hygienické Stanice ohledně prevence šíření infekční žloutenky - viz přiložený soubor.

Žáci budou poučeni v souladu s tímto metodickým pokynem třídními učiteli, o součinnost žádame také rodiče. Škola postupuje v prevenci podle tohoto metodického pokynu a sociální zařízení i třídy jsou předepsaným způsobem vybaveny.