Organizace začátku školního roku 2016/2017

Organizace začátku školního roku 2016/2017

27. 9. 2016Mgr. Pavel Hodál

Milí žáci a vážení rodiče,

těšíme se na Vás a věříme, že jste o prázdninách načerpali spoustu sil a měli krásné zážitky.

Máme pro Vás několik důležitých informací k zahájení školního roku 2016/2017.

 

Organizace prvního školního týdne šk. roku 2016/2017

Ve čtvrtek 1. 9. 2016 začíná vyučování pro 2. - 8. ročníky v 7:55 a končí v 8:40.

Slavnostní zahájení školní docházky žáků 1. ročníku proběhne od 8:30 hodin v tělocvičně školy, potom se žáci se svými rodiči a patrony z 9. ročníku odeberou do kmenových tříd.

Předpokládaný konec vyučování pro 1. a 9. ročníky je 10:00.

Vydávání obědů 1. 9. ve školní jídelně pro přihlášené žáky proběhne v čase 9:00 - 11:00.

Provoz školní družiny je zajištěn od 1. 9. vždy v čase 6:30 - 17:00.

pátek 2. 9. 2016 budou mít žáci 2. - 5. ročníků čtyři vyučovací hodiny, žáci 6. - 9. ročníků pět vyučovacích hodin. Žáci 1. ročníků budou mít informace o počtu vyučovacích hodin v deníčcích, které dostanou první školní den.

Od pondělí 5. 9. 2016 se žáci budou učit podle rozvrhu hodin, který dostanou hned první školní den.