Informace pro rodiče žáků budoucích 1. tříd a nových žáků

Vážení rodiče,

jsme rádi, že se Vaše dítě bude stravovat v naší Školní jídelně a připravili jsme pro Vás několik základních informací:

  1. Cena 1 obědu pro děti 1. třídy je 25 Kč.
  2. Placení obědů:
    • složenkou, která se dětem rozdává kolem 15. dne v měsíci. Je na ní uvedena částka na následující měsíc, ve které jsou odečteny všechny odhlášené dny do data tisku složenky. Plaťte, prosím, nejpozději do 25. dne v měsíci. Na základě přijaté platby se provádí automaticky přihlášení obědů na následující měsíc.
    • trvalým příkazem k úhradě zadaným do 20. dne v měsíci na měsíc následující na číslo účtu 13034621/0100 a námi přidělený variabilní symbol. Částka je cca 525 Kč 21 dnů x 25Kč. Na základě přijaté platby se provádí automaticky přihlášení obědů na následující měsíc.
  3. Při výdeji obědů je nutné mít s sebou kódovací kartičku, která bude dítěti sloužit po celou dobu docházky na ZŠ. Cena karty je 100 Kč.
  4. Obědy se odhlašují vždy den dopředu do 12 hodin na tel. čísle 543 213 254 nebo 722 564 046, kde získáte i veškeré informace.
  5. Po dobu nemoci je nutné dítě vždy odhlásit. Obědy v době nepřítomnosti dítěte ve škole Vám budou vydány maximálně 1 den.

Objednat a zaplatit v hotovosti kódovou kartu bude možné od  středy 29. 8. 2012 v kanceláři ŠJ v době 8 – 14 hod.

Doporučujeme Vám vyřídit si kartičky nebo přihlášení obědů v době prázdnin od středy 29. 8. 2012 Vyhnete se nepříjemným a dlouhým frontám na začátku školního roku.

                                                                                   Bc. Robert Kameníček                                                                                ředitel Školní jídelny