e-Twinning From me to you

Žáci základních škol z různých zemí (Rakouska, Německa, Ukrajiny, Moldávie, Slovenska, Bulharska a České Republiky) budou v rámci e-Twinningového projektu prezentovat oblíbená nebo něčím vyjímečná místa ze svých států, regionů, měst či vesnic. Fotografie společně s komentářem budou umístěny na e-twinningový portál. Cílem projektu bude vytvoření „Vysněného města" s vlastní měnou, vlajkou, hymnou.... a popisem - fantazii se meze nekladou. Skupiny žáků z jednotlivých zemí budou společně komunikovat pomocí Twinspace v anglickém jazyce.