CERMAT 2007

Jsme velmi rádi, že se můžeme prezentovat výsledky celostátního srovnávání úspěšnosti vzdělávání na základních školách v rámci projektu Kvalita I., financovaného z prostředků ESF a připraveného ve spolupráci s MŠMT ČR.

Testování proběhlo dne 25. a 26. dubna 2007 na 1 897 školách celé ČR, celkem se testování zúčastnilo 55 987 žáků 5. ročníků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, z naší školy 56 žáků. Žákům byly zadány 3 testy(test matematických dovedností, test dovedností v českém jazyce a test obecných dovedností). Záznamové archy, do kterých žáci vyplňovali řešení testových úloh byly hromadně zpracovány v Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání v Praze.

Následující výsledky jsou zpracovány jednak jako srovnání výsledků celé školy s výsledky žáků v Jihomoravském kraji i výsledky žáků v celé České republice. Dále uvádíme i podrobný rozbor výsledků jednotlivých tříd, srovnání výsledků jazykových tříd 5.B,C a nejazykové třídy 9.A jak mezi sebou, tak s krajským a celostátním výsledkem.

Výsledky CERMAT - 7. ročník Výsledky
Výsledky CERMAT - 9. ročník Výsledky

Velice nás těší, že vysoká kvalita vzdělávání na naší škole se potvrdila i tímto zcela objektivním šetřením.