Cambridge Young Learners Tests

Dělat zkoušku z angličtiny může být zábava! Cambridge Young Learners Tests jsou určeny pro děti mezi 7-12 roky. Skládají se ve třech kategoriích a v každé kategorii se testují tyto jazykové dovednosti: Reading and Writing, Listening and Speaking. Každý kandidát dostane mezinárodní certifikát, na kterém je graficky vyjádřen výsledek zkoušky.

Certifikáty Cambridge YLT

Testy mají silně motivační charakter a posilují pozitivní vztah nejen vůči studiu cizích jazyků, ale i skládání mezinárodních jazykových zkoušek. Navazují na další zkoušky pro adolescenty a dospělé a jsou součástí Evropského jazykového portfolia. Každoročně se zkoušky konají v 55 zemích světa.

Testy

Naše škola má již dlouholetou zkušenost s přípravou dětí a pořádáním Young Learners English Tests, poprvé se zkoušky konaly v roce 1997. Od roku devadesát sedm na naší škole počet dětí, které úspěšně složily zkoušku, stále roste a naše škola každoročně hostí i kandidáty z jiných částí republiky. Díky našim pozitivním zkušenostem se přípravné kurzy konají již od 2. ročníků. Daří se nám tak přivést ke zkoušce více dětí a jejich první a pozitivní zkušenost s tímto typem zkoušky je více než kladná. Slavnostní předávání vysvědčení se stalo milou tradicí, kromě certifikátů na děti čeká i malý dárek.

Další odkazy k projektu