Brána jazykům otevřena

Naše škola je realizátorem projektu Brána jazykům otevřena.

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.1
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/02.0032

Základní škola - žadatel projektu se již 50 let specializuje na rozšířenou výuku jazyků. Součástí ŠVP předkládající školy je výuka předmětu Informatika v anglickém jazyce na 1. i na 2. stupni základní školy a výuka Pracovních činností v angličtině. Prvky dvojjazyčné výuky a metody CLIL jsou postupně zaváděny i do jiných předmětů. Tato dvojjazyčná výuka je v rámci regionu ojedinělá. Pedagogové se potýkají s absencí potřebných materiálů a metodik. Cílem projektu je posílení jazykových kompetencí žáků zavedením metody CLIL a dvojjazyčné výuky, vytvoření komplexní metodické podpory a distančních metod výuky jednotlivých předmětů v cizím jazyce.

V rámci projektu budou vytvořeny potřebné sady metodických materiálů, audiovizuálních materiálů a prostředí pro e-learning rozšiřující běžnou výuku prvouky, informatiky, pracovních činností, přírodopisu a dějepisu v cizím jazyce na 1. i 2. stupni ZŠ. Tyto aktivity budou realizovány především pedagogy školy a rodilými mluvčími.

Materiály vzniklé během projektu jsou k dispozici na adrese http://brana.bakalka.cz