Vánoční těšení a jarmark na Bakalce

Vánoční těšení a jarmark na Bakalce

    Po dvouleté odmlce vás srdečně zveme na Vánoční těšení a jarmark. Tuto, mezi dětmi velmi oblíbenou akci, pořádá Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží společně s radou rodičů a žákovským parlamentem. Součástí setkání rodičů, dětí a učitelů jsou vánoční dílny pro děti prvního stupně a také jarmark, kde můžete koupit vánoční ozdoby nebo dobroty vyrobené žáky 2. stupně. Můžete se těšit i na program, ve kterém vystoupí školní kapela a děti z 5. ročníků předvedou živý Betlém.

Akce proběhne ve čtvrtek 8. prosince od 16.00 do 18.00 hodin.

Jako pozvánku vám všem posíláme krátké video.

https://www.youtube.com/watch?v=gE7u_xaGZNc