Literárně-historická exkurze Osvětim-Kraków-Wieliczka

Literárně-historická exkurze Osvětim-Kraków-Wieliczka

Minulý týden se uskutečnila dvoudenní literárně-historická exkurze pro žáky 9. ročníků. Již tradičně se jednalo o zájezd do Polska na místa protkaná silnými historickými událostmi.

První zastávkou byl koncentrační tábor Osvětim, který svou velmi zvláštní tíživou atmosférou zasáhl každého z nás. 

Dále jsme se přesunuli do Krakówa. Zde jsme prošli historické centrum a hrad Wawel. Následující den jsme zamířili do solného dolu ve Wieliczce.

Velké poděkování patří panu průvodci Ing. Tomáši Krylovi a všem organizátorům.