Erasmus+ projekt CHerisH - online setkání

Erasmus+ projekt CHerisH - online setkání

Ani v době distanční výuky nezahálíme a pracujeme na projektu, který realizujeme na naší škole od září loňského roku. V současné době jsme se měli připravovat již na druhý studentský výměnný pobyt, který se měl uskutečnit v hlavním městě Litvy, ve Vilniusu. Bohužel koronavirus zhatil veškeré naše plány, a tak musíme hledat prozatím jiná řešení.

Pravidelně se studenty 8. a 9. ročníků scházíme alespoň na online setkáních a plníme úkoly, ke kterým jsme se v projektu zavázali. Kromě webových stránek a loga projektu, se nám podařil vytvořit dotazník, na základě kterého jsme si ověřili znalosti sledovaného období, žáci 8. ročníků připravili v aplikaci Visme časovou osu sledovaného období, společně s učiteli dějepisu jsme vytvořili výukové materiály a největším úspěchem bylo včerejší online setkání všech zapojených škol. Téměř padesát studentů a učitelů z České republiky, Litvy, Chorvatska, Polska a Bulharska se mohli setkat v prostředí Google Meet, virtuálně navštívit jednotlivé země, města a školy a hlavně si povykládat. Pro žáky jsme nachystali chatovací místnosti Gather, kde žáci strávili téměř hodinu a probrali všemožné. Všichni jsme si schůzku náramně užili a už dnes se těšíme na další setkání, které jsme naplánovali na květen. 

Více info na webových stránkách projektu: https://cherish.bakalka.cz/