Erasmus+ projekt "CHerisH"

Erasmus+ projekt "CHerisH"

30. 10. 2020Mgr. Kateřina Janu

Naše škola v letošním roce obdržela ve výběrovém řízení programu Erasmus+ grant na realizaci mezinárodního projektu CHerisH (Culture, History a Heritage).  Projekt se bude zaměřovat na období 2. poloviny 20. století, na období komunistického režimu. Cílem bude seznámit žáky ze zapojených zemí s danou epochou ve vlastní zemi jak z hlediska historických událostí, tak celkové kultury a každodenního života, a vzájemně porovnat historické zkušenosti a dobovou realitu s dalšími postkomunistickými zeměmi.
Realizace projektu předpokládá uskutečnění pěti mezinárodních mobilit studentů na partnerských školách.
Financování pobytů v zahraničí bude plně hrazeno ze získaného grantu. Projekt bude probíhat až do 31. 8. 2022. Kromě naší školy jsou do projektu zapojeny školy z Litvy, Polska, Chorvatska a Bulharska.