Zasedání žákovského parlamentu - říjen

Zasedání žákovského parlamentu - říjen

3. 10. 2019Mgr. Pavel Vojta

Projednáno bylo následující:

 • informace před výjezdním zasedáním parlamentu (11. - 13. října)

 • výsledky sběru papíru:

  • nejlepší třídy na prvním stupni: 3. B, 4. A, 5. A

  • nejlepší třídy na druhém stupni: 9. A, 6. B, 6. C

  • celkově přes 10 tun

 • soutěž o třídu roku (promyslet co nejspravedlivější bodování)

 • “Vánoční jarmark” i "Zahradní slavnost" se uskuteční

 • kontrola úkolů z minulého zasedání:

  • 9. ročníky – zjistit ve svých třídách počet žáků na předtančení na plese (9. A: 22, 9, B: neznámo, 9. C: 17)

  • 6. - 8. ročníky: zjistit ve svých třídách zájem o účast na plese – zájem je u všech

 • nové úkoly:

  • 9. ročníky – upřesnit počty žáků na předtančení na plese za situace, kdy by se nácvik kromě hodin tělocviku možná musel konat i o víkendech (cca 2x – 3x)

  • všichnizjistit ve svých třídách postoje a nápady k jednotlivým akcím a soutěžím:

   • vánoční a velikonoční výzdoba

   • sportovní turnaj (které sporty preferují, zda jen holky/kluci či smíšené týmy 1:1

   • tabla či jiná kreativní prezentace každé třídy

   • turnaj v piškvorkách; origami

   • Bakalka má talent” - návrh udělat tentokrát divadlo

   • soutěž “Jeden proti všem” a “Chcete být milionářem?”

   • další soutěže (takové, kde se celá třída nebo její větší část musí něco naučit)

 • příští zasedání se uskuteční ve čtvrtek 7. listopadu od 7:00 v jazykové učebně zelené patro.