Tradiční Pébéčko na Bakalce

Tradiční Pébéčko na Bakalce

Letos již potřetí probíhá na Bakalce projekt Participativní rozpočet (Pébéčko), který je financován MČ Brno-střed. Žáci  4.- 9. ročníků navrhují projekty vedoucí k lepšímu vybavení školy, následně je obhajují a hlasují o nich.  Vítězné práce jsou realizovány. Částka je stejná jako v loňském roce, a to 35 000 Kč (I. místo 15 000 Kč, II. místo 10 000 Kč a III. místo      10 000 Kč).

V minulých dnech se uskutečnil výběr nápadů v rámci tříd. Dnes se úspěšní předkladatelé setkali na společném setkání všech zástupců ve sborovně školy. Projekty vybrané do užšího výběru budou předloženy paní ředitelce, která ve spolupráci s koordinátory vybere ty, které je možné realizovat. 

Děkujeme všem, kteří se do Pébéčka zapojili. Těšíme se na propagaci a hlasování!!!