Lesní bádání 4. A

Lesní bádání 4. A

Ve středu 27. 11. se třída 4. A vydala na objevnou vycházku do lesa.

V oboře Holedná a jejím přilehlém okolí jsme si ve skupinové práci vyzkoušeli různé role: stopaře zvířat, fotografy, pozorovatele, zapisovatele, badatele prozkoumávající lesní patra a rozeznávající jednotlivé druhy stromů, keřů a bylin. Občerstvili jsme se u krásné lesní tůňky, obklopeni převážně listnatými stromy, ale i borovicemi. Druhá část našeho programu byla praktická – v lese za hranicí obory Holedná jsme citlivě sesbírali různé bezobratlé živočichy a zkoumali je ve speciálních nádobkách se zvětšovacím sklem. Kapesními mikroskopy jsme pozorovali strukturu listů a trav. Okolo rostoucí byliny, keře a stromy jsme se snažili správně pojmenovat pomocí klíčů. Následující den jsme se podívali na pořízené fotky zvířat, ale především jsme ve skupinové práci shrnuli naše lesní bádání. Vyvodili jsme závěry o našich pozorováních.

Společná vycházka do podzimní přírody pro nás byla příjemným a praktickým zpestřením právě probíraného tématu „ekosystém les“.

Tereza Harastejová a Tadeáš Nevěčný