Vítězové Pébéčka Bakalka

Vítězové Pébéčka Bakalka

Vítězné projekty, které vzešly z druhostupňového hlasování 27.11.2017 a budou se v následujících dnech na Bakalce realizovat, jsou:

1. místo -  Sedací nábytek na chodby - navrhovatelé: Barbora Skokanová, Veronika Tesařová, Alice Valová (7.A),        

                                                                                             Leontýna Vostalová, Amálie Pilátová (6.A) 

2. místo - Přepážky mezi pisoáry - navrhovatelé: Maxmilián Ihm, Martin Havlát (9.A)

3. místo - Lavičky do šaten - navrhovatelé: Pavel Zeman, Daniel Mendlík (9.A)

Všem upřímně gratulujeme!!!