Kurzy Cambridge pro 1. i 2. stupeň

Kurzy Cambridge pro 1. i 2. stupeň

Tak jako každým rokem, i letos připravujeme kurzy angličtiny jako přípravu na Cambridge zkoušky, které mohou žáci skládat od 3. ročníku (nejsou však povinné) a to postupně v úrovních Starters, Movers a Flyers (úroveň pro 5. ročník – která v Evropském referenčním rámci pro jazyky odpovídá úrovni A2). V návaznosti na tyto YLE (Young Learners) zkoušky jsme nabídli kurzy Cambridge i 2. stupni, kde je možno připravit se na zkoušky vyšších úrovní (KET, PET, popř. FCE). Stejně tak nabízíme rozšíření kurzů i do 2. ročníků, tzv. kategorie PreStarters.

Více informací v příloze.

Pro zájemce z jiných základních škol nabizíme možnost navšťěvovat kurzy Cambridge za předpokladu dostatečné kapacity a plné ceny kurzovného za období říjen - květen a to 2.000 Kč.