ERASMUS+ Mezinárodní setkání

ERASMUS+ Mezinárodní setkání

Na konci října se v rámci mezinárodního setkání členové realizačních týmů projektu sešli na partnerské škole v Lipsku, aby naplánovali aktivity druhé poloviny projektu, dohodli termíny výměnných pobytů a závěrečné konference, zkontrolovali již realizované aktivity, jejich editaci a šíření pomocí komunikačních kanálů (webové stránky http://sport-unites.bakalka.cz/, eTwinning, novinové články....) a rozdělili si úkoly pro zdárný průběh druhé části projektu. 

Třetí výměnný pobyt, tentokrát zaměřený na českou kulturu, tradice, národní a regionální specifika, se uskuteční 14. - 19. ledna v Brně. Již nyní se všichni těšíme, až budeme moci přivítat na naší škole deset německých studentů společně s jejich pedagogy. 

Příloha Velikost
EU flag 256.84 KB