Empík cyklista

Empík cyklista

V tomto školním roce  se  žáci 4. ročníků zúčastní  tří  výukových bloků  dopravní výchovy pod názvem Empík cyklista.

      Ve třech tříhodinových blocích teoretické a praktické přípravy v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání  Brno Riviéra jsou žáci připravováni na možnost samostatné účasti v silničním provozu, po splnění věkové hranice 10 let.

          Pro zvýšení účinnosti je Empík cyklista organizován jako celoměstská soutěž, kdy jsou vyhodnocováni nejen nejlepší jednotlivci, ale také třídy a školy. Obsahová náplň jednotlivých vyučovacích hodin je zaměřena nejen na zvládnutí zásad bezpečné jízdy po pozemních komunikacích, ale i jako prevence ke snížení dopravní nehodovosti této skupiny začínajících účastníků silničního provozu.

     Na závěr školního roku, po splnění stanovených kritérií, předají strážníci MP mladým cyklistům „Průkaz cyklisty“, vydaný Ministerstvem dopravy a nejlepším jednotlivcům hodnotné ceny. Výsledkové listiny tříd a škol budou zveřejněny na konci měsíce června 2018 na  webových stránkách www.dopravnihristebrno.cz

Termíny výukových bloků jsou:             21. září 2017

                                                                    15. března 2018

                                                                    24. května 2018

     Nejbližší termín výukového bloku je tedy  21. září 2017 od 09.00 hodin do 12.00 hodin v areálu dopravního hřiště Riviéra Brno. Děti budou přepraveny tam i zpět autobusem Dopravního podniku města Brna zdarma. Návrat do školy mezi 12.30 – 12.45 hod.

     Sraz dětí je v tento den v 08.00 hodin před budovou školy.

Děti budou mít s sebou batůžek se svačinou a nápojem. Výuka probíhá ve dvou prostorech. V učebně a zastřešeném dopravním hřišti.

      Prosíme rodiče o vybavení dětí cyklistickou přílbou. V případě chladného počasí doporučujeme teplé oblečení včetně rukavic a čepic.