Zápis ze zsedání ŽP 4. února 2010

Zápis ze zsedání ŽP 4. února 2010

4. 2. 2010Mgr. Pavel Hodál

Prezence

Zasedání se zúčastnili zástupci všech tříd.

Program

1) Dohrávání zápasů "Florbal"

4.2.  7.A - 9.A

5.2.  7.A - 7.B

8.2.  7.B - 9.A

2) Kvíz Bakalka 2010

Celkem 30 otázek, počet bodů 100.

Dne 15.2. bude kvíz nachystaný k odebrání ve třídě 6.C (pouze jedna kopie pro třídu),

22.2.  je nejzažší termín odevzdání. Vyřešený kvíz budou jednotlivé třídy odevzdávat p.uč Fabiánové nebo p.uč. Janu.

Hodnotit se bude nejen celkový počet bodů, ale i rychlost odevzdání.

3) Sběr paíru

Proběhne 11.3. - zajišťujě třída 7.A .

4) Blog Bakalka

Správcem ŽP na webu se stal Jakub Jager ze 6. B.

5) Výzdoba tříd

12.3. ve 14 hod proběhne bodování tříd s jarní výzdobou.

6) Pěvecká soutěž

Žáci mají za úkol zjistit zájem v jednotlivých třídách o tuto soutěž.

7) Spaní ve škole

Zajistit učitele na tuto akci a vymyslet a připravit program - společný i induviduální.

8) Blogování tříd

Třídy určí 1 až 2 zástupce tříd, kteří budou blogovat za jednotlivé třídy. Tito žáci budou 10.2. proškoleni v horní PC učebně p.uč. Hodálem.

Blogování tříd bude zařazeno do soutěže o "Třídu roku".

Úkoly

6. A+B příprava a realizace nějaké soutěže

návrhy na poskytnutí příspěvku na charitu, ZOO, útulek......