Výtvarný kroužek při ŠD

Výtvarný kroužek při ŠD

Děti navštěvující výtvarný kroužek při ŠD, tvořily pod vedením
paní vychovatelky Z. Šilhanové a J. Kotoučkové, výtvarné práce
a koláže na téma - "ZIMA, ZIMNÍ KRAJINA A ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ".