Sport unites - projekt Erasmus+

Sport unites - projekt Erasmus+

Bakalka obdržela grant v mezinárodním projektu ERASMUS+ - strategická partnerství mezi školami.

ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží na začátku letošního školního roku obdržela ve výběrovém řízení programu ERASMUS+ (strategická partnerství mezi školami) grant na realizaci dvouletého projektu "Sport Unites". Celková výše grantu pro obě partnerské školy činí 56 700 eur.  Hlavním smyslem projektu je nabídnout žákům informace o jejich vrstevnících prostřednictvím sportu a pohybových aktivit, poznávat vzájemné odlišnosti zemí a regionů a v neposlední řadě prohlubovat znalosti cizích jazyků. Žákům naší školy to umožní navýšit jazykové kompetence v anglickém a německém jazyce, u žáků z partnerské školy v Lipsku v anglickém jazyce, který je i oficiálním komunikačním jazykem projektu. Během projektu budou studenti objevovat podobnosti a rozdíly v partnerských zemích a prostřednictvím společných zážitků budou vedeni k mezinárodnímu porozumění, toleranci a
k získávání bohatých zkušeností. Finanční prostředky grantu zejména umožní v průběhu dvou let výměnné pobyty žáků v hostitelských zemích. Zapojení studenti budou mít současně příležitost vyzkoušet si nové inovativní postupy v procesu vzdělávání.
Projekt je postaven na myšlence, která je vyjádřena v názvu - "Sport Unites". Všichni zúčastnění budou mít spoustu příležitostí prohlubovat povědomí o sportu jako takovém, o jednotlivých sportovních disciplínách, ikonách sportu obou zúčastněných měst a zásadách fair play. Nedílnou součástí projektu je rovněž podpora kompetence v ICT. Projekt si také klade za cíl získat dlouhodobého a strategického partnera v oblasti vzdělávání pro předávání zkušeností.
V dlouhodobém horizontu očekáváme, že by spolupráce mezi školami mohla probíhat i bez finanční podpory.

sportunites2.jpg

První setkání realizačních týmů

Na začátku listopadu proběhlo první mezinárodní setkání členů obou realizačních týmů na partnerské škole v Lipsku. Zúčastnění pedagogové z Bakalky se nejen seznámili s kolegy z partnerské školy, prohlédli školu a město Lipsko, ale především připravovali plán plnění aktivit projektu a mezinárodních výměn studentů. Setkání proběhlo ve velmi příjemné a přátelské atmosféře. Program prvního výměnného pobytu byl velmi pečlivě sestaven a již teď se žáci obou škol mohou těšit na leden, kdy žáci Bakalky pojedou navštívit své nové kamarády v Lipsku.

O průběhu projektu, mezinárodních aktivitách a výměnných pobytech Vás budeme průběžně informovat ve Zpravodaji MČ Brna – střed.

Více informací o projektu najdete na webových stránkách: http://sport-unites.bakalka.cz

Mgr. Kateřina Janu, koordinátor projektu