Otevření školní knihovny

Otevření školní knihovny

Upozorňujeme všechny čtenáře prvního i druhého stupně, že od pondělí 9. května bude zahájen zkušební provoz naší nové školní knihovny. Knihovna se nachází ve vestibulu školy za vrátnicí. 

Rozpis výpůjční doby pro 1. i 2. stupeň bude vyvěšen na dveřích knihovny a na webu školy v sekci knihovna: http://www.bakalka.cz/knihovna