Módní přehlídka ve ŠD

Módní přehlídka ve ŠD

V pátek 13.5. 2016 se uskutečnila MÓDNÍ PŘEHLÍDKA školní družiny.
Dvaatřicet dětí soutěžilo ve třech věkových kategoriích - tentokrát s tématy:
nejoriginálnější letní model a nejbláznivější klobouk.
Všechny letošní modely byly opravdu velmi vydařené a nápadité.
Rozhodování o výsledcích bylo nelehkým úkolem, proto bychom rádi poděkovali porotě
ve složení Hana Jebasová, Mgr. Alena Pančochová a Mgr. Jaromír Špaček.
Velký dík patří také moderátorům Mgr. Šárce Ocelíkové a Mgr. Marku Švorčíkovi, kteří nás
touto soutěží provázeli, a Radě rodičů za příspěvek na odměny.

Výsledky:

 

1. ročníky :

1. místo – Škrabálková Barbora

2. místo - Rychnovská Aneta

3. místo – Kozánková Viktorie

 

2. ročníky :

1. místo - Kafková Tereza

2. místo - Kozumplíková Tereza

3. místo – Coufalová Laura

 

3 a 4. ročníky :

1. místo – Wilson Samuel

2. místo – Lišková Tereza

3. místo - Dvořáková Michaela