Lesnické dobrodružství ve ŠD

Lesnické dobrodružství ve ŠD

Ve středu 27. 4. 2016 se ve školní družině uskutečnil výukový program
"LESNICKÉ DOBRODRUŽSTVÍ", který pro děti připravili pracovníci Lesů ČR -
paní Ing. Čermáková a pan Lanča, a Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů -
paní Ing. Komárková a paní Ing. Podracká.
Pan Lanča poutavě vyprávěl o zvířatech žijících v lese, děti si mohly osahat trofeje kůží
a paroží. Jeho výklad pozorně sledovala i sova "Rozárka" a poštolka, které s sebou přivezl. 
Na dalších stanovištích si děti doplnily své znalosti o lese, o jeho významu pro člověka,
o tom, co nám les dává, skládaly jednotlivé druhy stromů, učily se poznávat zvířata žijící v lese,
a také si vyrobily pěkný dřevěný přívěšek.